Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden  CHEMIEBEURS

Versie 2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Chemiebeurs en de producten welke via deze site worden afgenomen. Chemiebeurs is een merknaam in eigendom van VNCW Consultants en in gebruik gegeven (met alle rechten en plichten) bij de VNCW (hierna: “Chemiebeurs” ).

Wanneer je je aanmeld voor het congres, de conferentie, beurs met de merknaam Chemiebeurs ga je uitdrukkelijk akkoord met onze voorwaarden en geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met ons beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het ons beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor het gebruik van de site is:
VNCW
Simon Stevinweg 27
Office 2.02
6827 BS Arnhem

KvK: 09186595

De functionaris is bereikbaar via info@chemiebeurs of office@vncw.nl

2. Welke gegevens verwerkt de VNCW en voor welk doel

2.1. In het kader van een (potentiele) deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. Bedrijfsnaam
  2. Voor- en achternaam contactpersoon/deelnemer
  3. Straatnaam, Postcode, Plaats
  4. Telefoonnummer, E-mailadres
  5. KvK-nummer en btw-nummer

2.2. De VNCW verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor contact over de deelname aan de beurs;
  • voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de VNCW en de Chemiebeurs;
  • voor het versturen van ongerichte – danwel gerichte wervingsdoeleinden in de toekomst.
  • Voor het verstrekken van contactgegevens aan de sponsoren van de Chemiebeurs
  • Voor het verspreiden van de deelnemerslijst (met daarop bedrijfsnamen en voor- en achternamen) onder de deelnemers.

2.3 Tijdens de Chemiebeurs worden foto’s en filmopnames gemaakt welke zonder naam en toenaam en zonder verdere toestemming gebruikt kunnen worden voor publicitaire doeleinden. Door deelname aan de beurs verklaart de deelnemer hiermee expliciet akkoord te gaan. Lezers (inleiders) kunnen wel genoemd worden met naam en toenaam.

Log file informatie
Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Analytische diensten
Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser.

VNCW gebruikt remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Website heeft bezocht. Wij, en derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van uw voorgaande bezoeken, te optimaliseren. Wij maken, met uw toestemming, gebruik van de volgende remarketing diensten:

Google
Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. Wij maken alleen gebruik van Google AdWords remarketing service op het moment dat u ons daar toestemming voor geeft. U kunt Google AdWords remarketing daarna uitschakelen door uw toestemming in te trekken. U kunt deze  toestemming voor Google AdWords intrekken op dezelfde plaats als waar u toestemming hebt gegeven voor de plaatsing van de voor Google AdWords remarketing benodigde cookies.

Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Op deze pagina zijn buttons van sociale netwerken als Facebook en Twitter opgenomen. Deze buttons werken door stukjes code die van deze netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies op de Website geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van het respectievelijke sociale mediabedrijf (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bedrijven als LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + houden zich aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

E-mail berichtgeving (opt-out):

De VNCW gebruikt de naam van de contactpersonen van de deelnemers, alsmede potentiele deelnemers en diens e-mailadres om via e-mail een nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de interessegebieden van de Chemiebeurs te informeren.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of door ‘verwijderen’ terug te mailen.

3. Bewaartermijnen

Gegevens in de contactenlijsten worden uitsluitend vernietigd op verzoek, met uitzondering van de  gegevens welke vallen onder de administratieve bewaartermijnen van de belastingdienst. Deze blijven voor een periode van 7 jaar bewaard in het boekhoudsysteem.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de VNCW passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2     Gegevens worden bewaard in een afgesloten dossierkast  en de geautomatiseerde gegevens worden bewaard op een beveiligde server.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de administratie van de VNCW kan je een verzoek indienen om je gegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.  De VNCW zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Op voorhand kan gezegd worden dat gegevens die vallen binnen de fiscale bewaarplicht, niet kunnen worden verwijderd tot de termijn van 7 jaar is verstreken.
5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.
5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop de VNCW  je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie office@vncw.nl

6. Betaling en restitutie

6.1. Wanneer via deze site een reservering voor een deelname aan een beurs / evenement wordt gedaan, dient de betaling binnen 30 dagen na de reservering binnen te zijn.
6.2. Bij een annulering tot 4 weken voor een beurs door de deelnemer of standhouder dient betaling alsnog plaats te vinden. Annulering vanwege ziekte of andere omstandigheden inclusief overmacht geeft geen recht op restitutie van het verschuldigde bedrag van deelname. Tenslotte moet chemiebeurs ook kosten maken welke niet te annuleren zijn. Restitutie is niet mogelijk na 4 weken voor de beursdatum.
6.3. Bij annulering tot 24 uur voor start van het evenement mag deelnemer een vervangende collega sturen. Een melding dient vooraf gedaan te worden via mail.

 6. Wijzigingen

Dit beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het beleid te bekijken.